Användarvillkor

Senast uppdaterad 2022-09-28

Sesamy AB ("Sesamy") tillhandahåller dig webbplatsfunktioner och andra produkter och tjänster när du besöker och handlar på Sesamy AB’s webbplatser, mobilapp eller hos våra samarbetspartners (“Tjänsten”). I vår Tjänst och i dessa villkor kommer orden ”vi”, ”oss” och ”vår” att syfta på Sesamy. Genom att använda vår Tjänst och/eller köpa något från oss eller våra samarbetspartners (“Samarbetspartners”) godkänner du att bli bunden av dessa villkor (”Villkoren”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som nämns häri och är tillgängliga via hyperlänk. Om du inte godkänner Villkoren får du inte använda Tjänsten. Se vår Integritetspolicy för information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via Tjänsten.

Läs Villkoren noggrant innan du använder våra Tjänster. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du samtycker till Villkoren.

Villkoren gäller för alla användare av Tjänsten, inklusive och utan begränsning användare som är besökare, kunder, innehållsskapare och/eller affiliates.

Även nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande Tjänsten ska omfattas av Villkoren. Du kan när som helst gå igenom den senaste versionen av Villkoren på den här sidan. 

AVSNITT 1 – RÄTTSHANDLINGSFÖRMÅGA

Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du är 18 år eller äldre och att du inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av företrädare för företag. Om du är under 18 år eller står under förmyndarskap får du endast använda Tjänsten och handla från oss tillsammans med en förälder, vårdnadshavare eller annan förmyndare.

AVSNITT 2 – BINDANDE KÖPEAVTAL OCH ÅNGERRÄTT

Din beställning är ett anbud till Sesamy om att köpa produkterna i din beställning. När du placerat en beställning genom Sesamy kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att vi har tagit emot din beställning och som innehåller information om din beställning ("Beställningsbekräftelsen"). Beställningsbekräftelsen är en bekräftelse på att vi har mottagit din beställning, men det utgör inte en accept av ditt anbud att köpa de beställda produkterna. En sådan accept av ditt anbud, och uppkomsten av ett köpeavtal mellan oss, inträffar först när vi skickar produkten till dig. Innan vi har accepterat ditt anbud har vi rätt att kontrollera din beställning, t.ex. att det pris som angivits är korrekt och annullera din beställning om information visar sig vara felaktig eller det av annan orsak inte är möjligt att acceptera ditt anbud.

Genom att ladda ner produkten eller på annat sätt nyttja produkten samtycker du till att leverans har påbörjats och accepterar att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

AVSNITT 3 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via Tjänsten, t.ex. text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp och datasammanställningar, tillhör Sesamy eller en tredje part.

Du får inte extrahera och/eller återanvända delar av innehållet utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får i synnerhet inte använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg för  återanvändning och/eller extrahera (oavsett om det sker en eller flera gånger) någon betydande del av innehållet utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte heller skapa och/eller publicera din egen databas som innehåller betydande delar av innehållet (t.ex. våra priser och produktlistor) utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

AVSNITT 4 – KORREKT, FULLSTÄNDIG OCH AKTUELL INFORMATION

Även om vi strävar efter att den information som finns tillgänglig i vår Tjänst alltid är korrekt och uppdaterad kan Tjänsten innehålla typografiska fel eller utelämnanden i produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera sådana fel eller utelämnanden samt att ändra eller uppdatera informationen eller annullera beställningar som ännu inte accepterats av Sesamy om någon information  är felaktig, när som helst och utan meddelande till dig. 

All information om produkterna tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi rekommenderar att du inte uteslutande förlitar dig på den information som presenteras i vår Tjänst.

AVSNITT 5 – PRISER OCH PRODUKTER

Att produkter tillhandahålls via Tjänsten vid en viss given tidpunkt, är inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. Vidare förbehåller vi oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter. Bland annat för att förhindra beställningar som, enligt vårt gottfinnande, verkar ha gjorts av handlare, återförsäljare eller distributörer. Mot denna bakgrund kan vi, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera antal produkter som beställts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som lagts av eller med samma konto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma faktureringsadress och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kommer vi att meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress/det telefonnummer som tillhandahölls när beställningen gjordes.

Priser för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande och gäller från och med ditt nästa köp. Alla priser är inklusive lagstadgad tillämplig moms.

AVSNITT 6 – FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Du samtycker till att tillhandahålla oss aktuella, fullständiga och korrekta köp- och kontouppgifter för alla köp som gjorts via vår Tjänst. Du samtycker till att så snart dina uppgifter ändras uppdatera dessa på ditt konto så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

AVSNITT 7 – VERKTYG FRÅN TREDJE PART

Vi kan komma att ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har kontroll över (såsom t.ex. streaming eller uppspelningsplattformar och applikationer). Vi tar inte något ansvar för din användning av sådana verktyg från tredje part.

All din användning av verktyg från tredje part (både självständigt och i kombination med våra produkter) sker helt på egen risk och du ska säkerställa att du känner till och godkänner villkoren för användning av verktygen från de relevanta tredjepartsleverantörerna.

AVSNITT 8 – TREDJEPARTSLÄNKAR

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga genom Tjänsten kan innehålla material från och länkar till tredje part.

Tredjepartslänkar kan dirigera dig till webbplatser som inte är kopplade till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet på eller korrektheten av dessa webbplatser och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material på webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje parter.

Gå noggrant igenom policyer och villkor från tredje part och se till att du förstår dem innan du använder sådan webbplats från tredje part. Klagomål, anspråk eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer, produktrecensioner eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (nedan benämnt ”Material”) godkänner du att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt i valfritt medium använda allt Material som du vidarebefordrar till oss. Vi har inte och kommer inte att ha något ansvar för (i) att behandla Material konfidentiellt, (ii) att betala ersättning för Material, eller (iii) att svara på Material.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att ta bort eller redigera Material som vi efter eget gottfinnande anser är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, smädligt, pornografiskt, obscent eller på annat sätt olämpligt eller som inkräktar på någon parts immateriella rättigheter eller dessa Villkor. 

Om du anser att något Material eller annat innehåll som tillhandahålls i vår Tjänst är olämpligt eller om någon information gör intrång i dina immateriella rättigheter, underrätta oss gärna genom att skicka ett meddelande till oss på [email protected].

Du garanterar att du äger eller på annat sätt har kontrollen över alla rättigheter till det Material du publicerar samt att det, vid det datum Materialet publiceras, inte gör intrång i rättigheter tillhörande tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Dessutom garanterar du att Materialet inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material eller datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller Materialets ursprung. Du ansvarar ensam för allt Material som du tillhandahåller oss. Vi tar inget ansvar för Material som du eller tredje part lägger upp.

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Sesamy skadelös från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som riktas mot oss från en tredje part och som uppstår till följd av eller i samband med Material du tillhandahållit oss, utom i den utsträckning ansvar uppstår på grund av vår underlåtenhet att korrekt ta bort innehållet när vi underrättas om innehållets otillåtna beskaffenhet.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som du tillhandahåller oss behandlas enligt vår Integritetspolicy. Se vår Integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som beskrivs i Villkoren är du förbjuden att använda Tjänsten eller dess innehåll: (i) för något olagligt ändamål, (ii) för att få andra att utföra olagliga handlingar, (iii) för att bryta mot regler, lagar eller lokala förordningar, (iv) för att inskränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter, (v) för att trakassera, smäda, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, hota eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning eller annat, (vi) för att skicka falsk eller missvisande information, (vii) för att överföra eller skicka virus eller andra typer av skadlig kod som kan användas på ett sätt som påverkar funktionen eller driften av Tjänsten, (viii) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (ix) för obscena eller omoraliska syften, eller (x) för att störa eller kringgå Tjänstens säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten och stänga ditt konto om den omfattar förbjuden användning.

AVSNITT 12 – BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR OCH FEL

Vi garanterar inte att din användning av Tjänsten kommer att vara oavbruten, punktlig, säker eller felfri. Din åtkomst till Tjänsten kan ibland vara tillfälligt avstängd eller begränsad för att möjliggöra reparation, underhåll eller introducering av nya tjänster eller funktioner. Vi kommer att försöka begränsa frekvensen och varaktigheten av alla sådana stopp eller begränsningar.

Sesamy har inget ansvar för (i) förluster som inte har orsakats av en överträdelse från vår sida, eller (ii) någon verksamhetsförlust (inklusive förlust av vinst, intäkter, avtal, data, goodwill eller onödiga utgifter), eller (iii) några indirekta eller efterföljande förluster.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt dessa Villkor om förseningen eller felet uppstår på grund av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Vår totala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning av Tjänsten är begränsad till det totala beloppet för din beställning.

Om det föreligger ett tekniskt fel i produkten du köpt, t.ex. att produkten inte går att spela upp/öppna, sidor eller ljudspår saknas eller har andra liknande tekniska fel kan du, inom en period om ett (1) år] räknat från dagen du köpte produkten, och i mån av tillgänglighet, kontakta oss och begära avhjälpande av felet. Vänligen kontakta oss på [email protected] om du har tekniska problem med en produkt du köpt från oss.

AVSNITT 13 – UPPSÄGNING

Dessa Villkor gäller tills dess de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa Villkor när du vill genom att sluta använda Tjänsten och avsluta ditt konto.

Om du själv anser att du inte kan efterleva, eller om vi misstänker att du inte har efterlevt, Villkoren, kan vi också när som helst säga upp dessa Villkor utan att du meddelas och neka dig åtkomst till vår Tjänst  (eller någon del därav).

De förpliktelser och ansvar för parterna som uppstått före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av dessa Villkor.

AVSNITT 14 – HELA AVTALET

Om vi inte nyttjar eller utövar en rättighet i dessa Villkor utgör det inte ett avstående av sådana rättigheter eller villkor.

Dessa Villkor och alla policyer eller villkor som länkas till häri eller som skriftligen görs gällande vid ditt köp utgör hela avtalet mellan Sesamy och dig och styr din användning av Tjänsten. De ersätter alla tidigare avtal och kommunikation, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av Villkoren).

AVSNITT 15 – GÄLLANDE LAG

Dessa Villkor och eventuella köp av produkter ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Om du är en konsument och har din hemvist inom EU kan du dessutom dra fördel av det skydd du har under tvingande konsumenträttsliga bestämmelser i det land du bor. En konsument kan även använda den alternativa tvistlösningsprocess som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige, www.arn.se. I tillägg därtill tillhandahåller Europeiska kommissionen en tvistlösningsplattform online som du kan ta del av här

AVSNITT 16 – ÄNDRING AV VILLKOR

Du kan när som helst gå igenom den senaste versionen av Villkoren på den här sidan. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i alla tjänster, policyer och villkor, inklusive dessa Villkor. Du kommer att vara föremål för de villkor, policyer och Villkor som gäller vid den tidpunkt då du använder Tjänsten. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att informera dig i god tid och påminna dig om dina rättigheter. Du kommer behålla möjligheten att när som helst säga upp ditt konto hos oss och sluta använda Tjänsten. Om något av dessa Villkor bedöms vara ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas kommer det villkoret att vara overksamt, dock utan att det påverkar giltighet i och verkställbarhet av något av återstående villkor.

Du ansvarar för att kontrollera om förändringar har gjorts på i Tjänsten. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår Tjänst, efter publicering av förändringar i dessa Villkor, utgör ett godkännande av dessa förändringar.

AVSNITT 17 – KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om dessa Villkor eller vill komma i kontakt med oss är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Sesamy AB
Org.nr: 559241–5227
Eriksbergsgatan 8B
114 30 Stockholm

Välj kategori

    Din varukorg

    Din varukorg är tom