eBook

Energi och healing, resor och recept

Gaya Pienitzka

Energi och healing, resor och recept, eBook by Gaya Pienitzka
eBook

Energi och healing, resor och recept

Gaya Pienitzka

Gaya Pienitzka är verksam som terapeut på Life CaP Centret Lindormsnäs som hon driver tillsammans med sin man Jörhan. Hon har en systemvetenskaplig utbildning i botten, därtill har hon studerat bl.a. jungiansk psykologi på högskolenivå. Gaya är utbildad till energiterapeut på Connemara international. Sedan några år tillbaka genomförs energiterapeututbildningar parallellt med andra terapeututbildningar i Life CaP Centrets regi.

Life CaP Centret Lindormsnäs är ett holistiskt center, ett ”må-bra-center” där vi ser människan som en fysisk, mental, känslomässig och andlig varelse. Vi tar hänsyn till samtliga delar i vårt arbete. Med en kombination av kognitiva samtal och energiterapi kan vi lösa upp knutar på både ett intellektuellt och känslomässigt plan. Jörhan Pienitzka och Christel Dopping har skrivit boken Tomten finns inte! Från omedveten till medveten. Den holistiska teorin som förklaringsmodell. (Books-on-demand, 2008) som utgör grunden i vårt arbete. Energiterapi är komplementet.
Det kan vara svårt att ändra sitt sätt att tänka om ett mönster är för ingrott i oss. En ”sanning” som vi lärt oss redan som små barn är inte lätt att revidera. Med hjälp av mental kinesiologi, som ingår i energiterapeutens utbildning, kan vi härleda ett problem tillbaka till den situation i livet då det uppstod.
Någon sa Det är aldrig för sent att skaffa en bra barndom.
Energiterapi kan inte ändra på det som faktiskt inträffat i historien. Däremot är energiterapi ett kraftfullt verktyg för att få kontakt med de känslor som uppstått i samband med situationer i barndomen. När vi är i kontakt med känslan kan vi ”känna igenom den” och sätta in den i sitt rätta sammanhang. Därefter är det mycket enklare att förändra inställning till det inträffade…

Välkommen till Energiernas värld – till Gayas värld

Format
eBook pdf, epub, mobi
Length221 pages
LanguageSwedish
CategorieseBook
AuthorGaya Pienitzka
ISBN9789174655988
Published2/3/2014
PublisherNomen förlag
Gaya Pienitzka är verksam som terapeut på Life CaP Centret Lindormsnäs som hon driver tillsammans med sin man Jörhan. Hon har en systemvetenskaplig utbildning i botten, därtill har hon studerat bl.a. jungiansk psykologi på högskolenivå. Gaya är utbildad till energiterapeut på Connemara international. Sedan några år tillbaka genomförs energiterapeututbildningar parallellt med andra terapeututbildningar i Life CaP Centrets regi.Life CaP Centret Lindormsnäs är ett holistiskt center, ett ”må-bra-center” där vi ser människan som en fysisk, mental, känslomässig och andlig varelse. Vi tar hänsyn till samtliga delar i vårt arbete. Med en kombination av kognitiva samtal och energiterapi kan vi lösa upp knutar på både ett intellektuellt och känslomässigt plan. Jörhan Pienitzka och Christel Dopping har skrivit boken Tomten finns inte! Från omedveten till medveten. Den holistiska teorin som förklaringsmodell. (Books-on-demand, 2008) som utgör grunden i vårt arbete. Energiterapi är komplementet.Det kan vara svårt att ändra sitt sätt att tänka om ett mönster är för ingrott i oss. En ”sanning” som vi lärt oss redan som små barn är inte lätt att revidera. Med hjälp av mental kinesiologi, som ingår i energiterapeutens utbildning, kan vi härleda ett problem tillbaka till den situation i livet då det uppstod.Någon sa Det är aldrig för sent att skaffa en bra barndom.Energiterapi kan inte ändra på det som faktiskt inträffat i historien. Däremot är energiterapi ett kraftfullt verktyg för att få kontakt med de känslor som uppstått i samband med situationer i barndomen. När vi är i kontakt med känslan kan vi ”känna igenom den” och sätta in den i sitt rätta sammanhang. Därefter är det mycket enklare att förändra inställning till det inträffade…Välkommen till Energiernas värld – till Gayas värld

Choose a category

    Your cart

    Your cart is empty